Coupon Code: 13224 Language:ENGLISH |简体中文

Tourism News Share wonderful travel information

Glenview ITC PLAZA Chongqing profile

2019/2/16 20:55:25
A 40-story skyscraper towering over the thriving metropolis of Chongqing downtown Jie Fang Bei-the heart of Chongqing's main shopping and commerical districts, walking distance to major office towers and central entertainment districts(CED), Glenview ITC PLAZA Chongqing is the place for business or leisure.
Author:管理员

Country Garden Silver Beach Hotel traffic info

Business zone:huidong
Area:huidongxian
Address:Guangdong · Huizhou · huidongxian - Yapojiao Coastal Tourism Area , Nianshan Town, Huidong County, Huizhou, China