Coupon Code: 13224 Language:ENGLISH |简体中文

Tourism News Share wonderful travel information

Colon Taihu Chateau Huzhou profile

2019/2/16 20:55:46
Colon Taihu Chateau is an European-style holiday hotel, offering 36 rooms.
Author:管理员

Country Garden Silver Beach Hotel traffic info

Business zone:huidong
Area:huidongxian
Address:Guangdong · Huizhou · huidongxian - Yapojiao Coastal Tourism Area , Nianshan Town, Huidong County, Huizhou, China